Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kategorie dyscyplin naukowych podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Dziedzina

Dyscyplina

Kategoria naukowa

nauki humanistyczne

archeologia

B+

filozofia

A

historia

B+

językoznawstwo

B+

literaturoznawstwo

A

nauki o kulturze i religii

B+

nauki o sztuce

A

nauki inżynieryjno-techniczne

informatyka techniczna i telekomunikacja

B+

nauki medyczne i nauki o zdrowiu

nauki farmaceutyczne

B+

nauki medyczne

A

nauki o zdrowiu

B+

nauki społeczne

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

A

ekonomia i finanse

B+

nauki o bezpieczeństwie

A+

nauki o komunikacji społecznej i mediach

B+

nauki o polityce i administracji

A

nauki o zarządzaniu i jakości

A

nauki prawne

A

nauki socjologiczne

B+

pedagogika

B+

psychologia

A+

nauki ścisłe i  przyrodnicze

astronomia

A

informatyka

A+

matematyka

A

nauki biologiczne

A

nauki chemiczne

A+

nauki fizyczne

A+

nauki o ziemi i środowisku

A

Web Content Display Web Content Display

Wyniki ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 2017-2021

Decyzje z lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim, JM Rektor prof. dr. hab. Jacek Popiel zdecydował o opublikowaniu decyzji Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych dla dyscyplin naukowych reprezentowanych w UJ.