Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie: Komunikat z 13 lipca 2023 w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących zasad postępowania na etapie zatrudniania oraz wynagradzania w Uniwersytecie Jagiellońskim personelu w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Lp.

Rodzaj dokumentu

Nr załącznika do komunikatu

(wersja w j. polskim)

Nr załącznika do komunikatu

(wersja dwujęzyczna

w j. polskim/
j. angielskim)

1.

Wnioski o zatrudnienie lub zmianę warunków zatrudnienia

1.1

Wniosek o zatrudnienie/przedłużenie zatrudnienia

1a

1b

1.2

Wniosek o czasową zmianę warunków zatrudnienia

1c

1d

1.3

Wniosek o czasową zmianę warunków zatrudnienia w ramach wkładu własnego do projektu

1e

1f

2.

Zakres obowiązków

2.1

Szczegółowy zakres obowiązków

2a

2b

3.

Zmiany warunków zatrudnienia (aneks do umowy o pracę)

3.1

Aneks do umowy o pracę - zmiana warunków zatrudnienia
w ramach wkładu własnego do projektu

3a

3b

3.2

Aneks do umowy o pracę - zmiana warunków zatrudnienia

3c

3d

3.3

Aneks do umowy o pracę - dodatek jednorazowy

3e

3f

3.4

Aneks do umowy o pracę - dodatek okresowy

3g

3h

3.5

Aneks do umowy o pracę - dodatek projektowy

3i

3j

4

Protokoły odbioru, karty czasu pracy

4.1

Protokół odbioru dzieła lub wykonania zlecenia

4a

4b

4.2

Karta czasu realizacji projektu

4c

4d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozostałe dokumenty:

 
 
 
 
 
 
 
 

Stypendia FNP

Stypendia NCN

Stypendia w Szkole Doktorskiej