Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

W związku z informacją Prorektora UJ ds. badań naukowych z 18 marca 2021r. w sprawie: kwalifikowalności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz opinią radców prawnych UJ zwracamy się z prośbą o uwzględnianie kosztów PPK podczas kalkulowania budżetów projektów oraz podczas przygotowywania wniosków dotyczących wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z w/w ustawą oraz opinią niedopuszczalne jest różnicowanie wynagrodzenia wykonawców w zależności od składek PPK. W związku z powyższym, wszyscy wykonawcy projektu, dla których w budżecie zostało zaplanowane takie samo wynagrodzenie za wykonanie takiego samego zakresu zadań, powinni otrzymać wynagrodzenie w takiej samej kwocie brutto, niezależnie od pobierania składki na PPK.

W przypadku projektów już realizowanych bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższej ścieżki dotyczącej zapewnienia środków na pokrycie składek PPK w budżecie projektu:

  1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w ramach budżetu projektu istnieją środki na pokrycie kosztów składki na PPK (wszystkie informacje na temat budżetu można uzyskać od opiekuna finansowego z Działu Rozliczeń Projektów, natomiast na temat kosztów wynagrodzenia w Centrum Spraw Osobowych)
  2. W przypadku braku środków na pokrycie składki PPK w ramach budżetu projektu, kierownik projektu może rozważyć uśrednienie stawki godzinowej brutto wynagrodzenia dla wykonawców projekcie, (wtedy składki PPK będą uwzględnione w kosztach projektu);
  3. W przypadku braku środków w budżecie projektu na pokrycie składki na PPK należy zwrócić się z prośbą do Kierownika jednostki (Dziekana – w przypadku Wydziału albo dyrektora/kierownika innej jednostki) o sfinansowanie ww. kosztów;
  4. W przypadku braku zgody Kierownika jednostki na pokrycie kosztów należy skierować pismo do Prorektora UJ ds. badań naukowych z prośbą o wskazanie odpowiedniego źródła sfinansowania kosztów na PPK (do pisma należy załączyć odmowę Kierownika jednostki). Pismo do Prorektora ds. badań naukowych należy kierować za pośrednictwem Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CWN.

Kamila Balicka – Koordynator Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń (pokój 107)
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Sylwia Borczuch (pokój 107)
e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Małgorzata Chęcińska-Głazik (pokój 107)
e-mail: malgorzata.checinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 35

Aleksandra Weiss (pokój 107)
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73