Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocja i informacja

Konkursy od: Opus 9, Maestro 7, Sonata 9, Preludium 9, Sonata Bis 5

Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do zamieszczenia na aparaturze naukowo-badawczej i innych urządzeniach zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji projektu logo Centrum i pełnej nazwy Centrum w języku polskim Narodowe Centrum Nauki lub angielskim National Science Centre, Poland oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu.

na przykład:

„Aparatura naukowo-badawcza/urządzenie* zakupiona ze środków/ wytworzone w ramach realizacji* projektu nr rej. 2015/19/B/HS6/02214 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki”

*Należy wybrać właściwe

naklejki - wzór

Konkursy Polonez (od pierwszej edycji)

Oprócz logo Centrum i pełnej nazwy Centrum w języku polskim Narodowe Centrum Nauki lub angielskim National Science Centre, Poland oraz poprawnego numeru rejestracyjnego stażu dodatkowo na urządzeniach zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji stażu wymaga się umieszczenia logo UE oraz informacji o następującej treści:

The equipment is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 665778.

Konkursy do: Opus 8, Sonata 8, Maestro 6, Preludium 8, Sonata Bis 4

Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do zamieszczenia na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia - „ Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/ST10/04229”.

na przykład: 

„Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/ST10/04229”

naklejki - wzór

Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków krajowych NCBiR.

Wzory:

  1. Tablica informacyjna (dla projektów których przedmiotem jest np. zakup środków trwałych);
  2. Materiały informacyjne i promocyjne o dużych wymiarach;
  3. Materiały o małych rozmiarach;
  4. Tabliczki przy drzwiach, informujące o współfinansowaniu stanowiska pracy.

Zasady promocji programów finansowanych z funduszy UE

Przykładowe oznakowanie

Zasady promowania projektu

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Przykładowe oznakowanie

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zasady promocji i oznakowania projektów

Przykładowe oznakowania

Beneficjenci funduszy UE muszą umieszczać flagę UE i deklarację finansowania ("Finansowane przez Unię Europejską" lub "Współfinansowane przez Unię Europejską") we wszystkich swoich działaniach promocyjnych  i upowszechniających oraz na każdej infrastrukturze, sprzęcie, pojazdach, dostawach lub głównych rezultatach sfinansowanych z dotacji.

Flaga UE i deklaracja finansowania muszą być umieszczone w sposób łatwo widoczny dla opinii publicznej i odpowiednio wyeksponowane.

Finansowanie UE musi być ponadto potwierdzone we wszystkich rodzajach wyników publicznych (w tym zgłoszeniach patentowych, unijnej normalizacji wyników), kontaktach z mediami i innych oświadczeniach publicznych.

Flaga UE i oświadczenie o finansowaniu są dostępne w Umowie o dofinansowanie oraz na stronie internetowej.

Logo Komisji Europejskiej

Logo ERC

Instrukcja stosowania logo Komisji Europejskiej.