Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projects promotion

Calls from Opus 9, Maestro 7, Sonata 9, Preludium 9, Sonata Bis 5

The project manager and the Unit undertake to place on the scientific and research equipment and other devices purchased or produced as part of the NCN project its logo and its full name in Polish or in English: National Science Center, Poland, and the correct registration number of the project.

e.g:

"Scientific and research equipment / device * purchased from the funds / produced* as part of the Project No. 2015/19/B/HS6/02214 financed by the National Science Center“

*Please choose as appropriate

stickers - pattern (in Polish)

Polonez Bis 1 call

The Principal Investigator and the Unit are obliged to place on the scientific and research apparatus purchased from the project funds the annotation (example below):

  • a) „Aparatura naukowo-badawcza została zakupiona lub wytworzona w ramach projektu nr 2021/87/P/ST1/02214* współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”

Or in English as appropriate:

  • This equipment is part of a project No. 2021/87/P/ST1/02214* co-funded by the National Science Centre and the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement no.945339;

 

  • (b) the EU logo (EU flag ). If the EU flag is placed together with another logo, the EU logo must be properly displayed.

*Example agreement number

Calls till: Opus 8, Sonata 8, Maestro 6, Preludium 8, Sonata Bis 4

The project manager and the Unit undertake to place on the scientific and research purchased from the project's funds

e.g.

"Scientific and research equipment financed by the National Science Center granted on the basis of decision number DEC-2014/15/ST10/04229”

stickers - pattern (in Polish)

Dioscuri calls

The Leader of the Dioscuri Centre and the Host Entity are obliged to place an annotation in English in all publications and studies resulting from the implementation of the project, as well as in information and promotional materials concerning the functioning of the Dioscuri Centre, which reads as follows: "project financed under Dioscuri, a programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by Polish Ministry of Education and Science and German Federal Ministry of Education and Research". In addition, the Principal Investigator agrees to annotate the AAM with the following statement: "This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission".

The Leader of the Dioscuri Centre and the Host Unit agree to display the logo and full names of the project's funding institutions in English ("National Science Centre, Poland, Max Planck Society, Polish Ministry of Education and Science, German Federal Ministry of Education and Research) on the equipment purchased or produced as part of the project.

stickers - pattern 

Proper designation of projects (in Polish)

Templates (in Polish):

  1. Information board (for projects which aim is, e.g., purchase of equipment);
  2. Information and promotional materials of large dimensions;
  3. Small sized materials;
  4. Tabs next to the door, informing about the co-financing of the working site.

Beneficiaries of EU funding must display the EU flag and funding statement ("Funded by the European Union" or "Co-funded by the European Union") in all their communication and dissemination activities and any infrastructure, equipment, vehicles, supplies or major result results funded by the grant.

The EU flag and funding statement must be displayed in a way that is easily visible for the public and with sufficient prominence.

EU funding must moreover be acknowledged in all types of public outputs (including patent applications, EU standardisation of results), media contacts and other public statements.

The EU flag and funding statement are available in the Grant Agreement and on the Europa website.

European Commission emblem

ERC emblem

How to use of the EU EMBLEM

Beneficjenci funduszy UE muszą umieszczać flagę UE i deklarację finansowania ("Finansowane przez Unię Europejską" lub "Współfinansowane przez Unię Europejską") we wszystkich swoich działaniach promocyjnych  i upowszechniających oraz na każdej infrastrukturze, sprzęcie, pojazdach, dostawach lub głównych rezultatach sfinansowanych z dotacji.

Flaga UE i deklaracja finansowania muszą być umieszczone w sposób łatwo widoczny dla opinii publicznej i odpowiednio wyeksponowane.

Finansowanie UE musi być ponadto potwierdzone we wszystkich rodzajach wyników publicznych (w tym zgłoszeniach patentowych, unijnej normalizacji wyników), kontaktach z mediami i innych oświadczeniach publicznych.

Flaga UE i oświadczenie o finansowaniu są dostępne w Umowie o dofinansowanie oraz na stronie internetowej.

Logo Komisji Europejskiej

Logo ERC

Instrukcja stosowania logo Komisji Europejskiej.