Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dyżurów CWN w jednostkach UJ

Oferta spotkań

Podstawowym celem spotkań prowadzonych przez pracowników CWN w poszczególnych jednostkach UJ jest wspieranie środowiska naukowego w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za obsługę projektów.

Terminy: W celu ustalenia terminu spotkania prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: cwn@uj.edu.pl 

Zakres wsparcia doradczego

  1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.
  2. Informowanie o trwających konkursach na realizację projektów finansowanych ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń. 
  3. Wsparcie doradcze na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym konsultowanie budżetu i pomoc na etapie konstruowania wydatków projektowych w kontekście ich przyszłej kwalifikowalności. 
  4. Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu, w tym rozwiązywanie wszelkich trudności w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli i audytów.

Wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o krótki zarys pomysłu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie krótkiego opisu pomysłu na projekt:

  • na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie i czemu ma służyć (badania podstawowe, wdrożenie, inwestycje itp.)
  • rodzaj planowanych wydatków (wynagrodzenia, zakup aparatury, koszty delegacji, udział w konferencjach, wydatki inwestycyjne, itp.)

Można również skorzystać z formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu.

Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o dokumentację projektu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z krótką informacją o zaistniałym problemie.

Oferta szkoleń

Podstawowym celem szkoleń prowadzonych przez pracowników CWN będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wewnętrzne jednotki UJ.

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń z zakresu realizacji projektów - np. z zakresu procedury zatrudniania w projektach.

Terminy: W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: cwn@uj.edu.pl