Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Oferta dyżurów CWN w jednostkach UJ

Oferta spotkań

Podstawowym celem spotkań prowadzonych przez pracowników CWN w poszczególnych jednostkach UJ jest wspieranie środowiska naukowego w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za obsługę projektów.

Terminy: W celu ustalenia terminu spotkania prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: cwn@uj.edu.pl 

Zakres wsparcia doradczego

  1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.
  2. Informowanie o trwających konkursach na realizację projektów finansowanych ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń. 
  3. Wsparcie doradcze na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym konsultowanie budżetu i pomoc na etapie konstruowania wydatków projektowych w kontekście ich przyszłej kwalifikowalności. 
  4. Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu, w tym rozwiązywanie wszelkich trudności w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli i audytów.

Wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o krótki zarys pomysłu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie krótkiego opisu pomysłu na projekt:

  • na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie i czemu ma służyć (badania podstawowe, wdrożenie, inwestycje itp.)
  • rodzaj planowanych wydatków (wynagrodzenia, zakup aparatury, koszty delegacji, udział w konferencjach, wydatki inwestycyjne, itp.)

Można również skorzystać z formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu.

Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o dokumentację projektu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z krótką informacją o zaistniałym problemie.

Oferta szkoleń

Podstawowym celem szkoleń prowadzonych przez pracowników CWN będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wewnętrzne jednotki UJ.

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń z zakresu realizacji projektów - np. z zakresu procedury zatrudniania w projektach.

Terminy: W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: cwn@uj.edu.pl