Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Czapskich 4, I piętro
31-110 Kraków

Dorota Buchwald-Cieślak - Dyrektor CWN (pokój 104)
e-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 33, kom. 504 786 206

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Spraw Naukowych (pokój 131)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Paweł Moń - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 101)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

Elżbieta Wito - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 105)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Karolina Adamczyk (pok. 103)
e-mail: adamczyk.karolina@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

e-mail: biurocwn@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt do biura:
biuro.id@uj.edu.pl

Aneta Łapczuk, p.o. Kierownika Biura, POB FutureSoc (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 24

Bartłomiej Adamczyk, Zastępca Kierownika Biura, Koordynator ds. organizacyjnych i systemowych,

POB Athropocene, POB DigiWorld, Wydział Geografii i Geologii (pokój 119)

e-mail: bartek.adamczyk@uj.edu.pl
tel.:12 663 30 21

Marzena Dziarnowska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: marzena.dziarnowska@uj.edu.pl
tel.: 12 663 25 66

Joanna Dziedzic (pokój 119)

e-mail: joanna1.dziedzic@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 39

Dominika Gierlach, Koordynator ds. wsparcia dla studentów i doktorantów, POB SciMat, (pokój 118)
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel.: 12 664 38 61

Maria Wykręt, Koordynator ds. zatrudnień i wynagrodzeń ID.UJ
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
tel.: 12 664 63 10
 
Joanna Madyda-Popiel, Wydział Filozoficzny (pokój 118)
e-mail: joanna.madyda-popiel@uj.edu.pl
tel.: 12 663 18 81
 

Agnieszka Majda, obsługa GATEs, ul. Reymonta 4 (pokój 328)
e-mail: agnieszka.majda@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 48
tel: 506 006 542

Małgorzata Radoń, Wydział Filologiczny (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 23
 
Patrycja Wosik, granty POB Heritage z Wydziału Historii i Wydziału Polonistyki (pokój 118)
e-mail: patrycja.wosik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 41
 

Dagmara Wójcik, (pokój 118)
e-mail: dagmara2.wojcik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 62

Waldemar Boczar, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ (pokój 118)
tel.: 12 663 30 31
 
Teresa Borstyn, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 47
 
Magdalena Szlag, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. p. 0.227
e-mail: magdalena.szlag@uj.edu.pl
tel.: 12 664 56 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Spraw Naukowych (pokój 131)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Jadwiga Sulikowska - Zastępca Kierownika Działu Spraw Naukowych (pokój 127)
e-mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 22

Joanna Boroń (pokój 127)
e-mail: j.o.boron@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 00

Anna Franczak-Bucka (pokój 126)
e-mail: anna.franczak-bucka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 93

Alicja Król (pokój 127)
e-mail:  alicja2.krol@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 38

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

Monika Starosta
e-mail: monika.starosta@uj.edu.pl
tel: 12 663 38 65

Wioletta Żabicka-Falandysz (pokój 126)
e-mail: wioletta.zabicka-falandysz@uj.edu.pl
tel: 12 663 38 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Wito – Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 105)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Monika Pacholczyk – Zastępca Kierownika Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 130)
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 30 09

Mateusz Basarab (pokój 130)
e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 64

Agnieszka Gajda-Górecka (pokój 130)
e-mail: agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 25

Łukasz Kucharzyk (pokój 128)
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl
tel.12 663 38 49

Anna Micał (pokój 128)
e-mail: anna.mical@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 11

Monika Mikołajczyk (pokój 128)
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 39

Weronika Musielak (pokój 128)
e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

Katarzyna Pilipowicz (pokój 129)
e-mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 05

Marek Plewa (pokój 129)
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 03

Aleksandra Ryś (pokój 129)
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agata Pik - Kierownik Działu Międzynarodowych Programów Badawczych (pokój 309, III p.)
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

Łukasz Pieczonka - Zastępca Kierownika Działu Międzynarodowych Programów Badawczych (pokój 309, III p.)
e-mail: lukasz.pieczonka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 33

Karolina Blätter, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
e-mail: karolina.blatter@uj.edu.pl
tel. 12 664 67 19

Aleksandra Błażejowska, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, pokój 2.2.6
e-mail: aleksandra.blazejowska@uj.edu.pl
tel. 12 664 68 37

Martyna Czagan, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pokój C0-11
e-mail: martyna.czagan@uj.edu.pl
tel. 12 686 26 03

Magdalena Jelonek (pokój 310, III p.)
e-mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 59

Agnieszka Kamińska-Januś (pokój 309, III p.)
e-mail: agnieszka.kaminska-janus@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 01

Magdalena Lisowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii 
e-mail: magdalena.lisowska@uj.edu.pl 
tel. 12 664 63 32

Joanna Łyczek (pokój 130)
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 27

Sylwia Polak, Wydział Matematyki i Informatyki
email: s.polak@uj.edu.pl
tel: 12 664 76 92

Marta Sikora (pokój 310, III p.)
e-mail: marta.sikora@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 56

Alicja Sołtys, Obserwatorium Astronomiczne
e-mail: alicja.soltys@uj.edu.pl
tel.

Beata Tubek, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pokój C0-14
e-mail: beata.tubek@uj.edu.pl
tel. 12 686 25 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paweł Moń – Zastępca Dyrektora CWNKierownik Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 101)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn – Zastępca Kierownika Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 108)
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 88

Marcin Dąbkiewicz (pokój 108)
e-mail: marcin.dabkiewicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 47

Anna Dryja (pokój 101)
e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 43

Aneta Fausek (pokój 108)
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 07

Agata Kozielska (pokój 108)
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 04

Natalia Łakomy (pokój 101)
e-mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Ambroży (pokój 106)
e-mail: magdalena.ambrozy@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 26

Tomasz Guzik
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

Barbara Mularczyk (pokój 106)
e-mail: barbara.mularczyk@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 16

Milena Urban-Folwarska (pokój 106)
e-mail:  milena.urban@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Weiss – Kierownik Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń (pokój 107)
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

Anna Adamus (pokój 107)
e-mail: anna1.adamus@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Magdalena Duda (pokój 107)
e-mail: magdalena.duda@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Paulina Kmita (pokój 107)
e-mail: paulina.kmita@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 10