Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Czapskich 4, I piętro
31-110 Kraków

Dorota Buchwald-Cieślak - Dyrektor CWN (pokój 104)
e-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 33, kom. 504 786 206

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Spraw Naukowych (pokój 131)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Paweł Moń - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 101)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663  38 34

Elżbieta Wito - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 131)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Barbara Markowicz (pok. 103)
e-mail: barbara.markowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

e-mail: biurocwn@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt do biura:
biuro.id@uj.edu.pl

Aneta Łapczuk, p.o. Kierownika Biura, POB FutureSoc (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 24

Bartłomiej Adamczyk, Zastępca Kierownika Biura, Koordynator ds. organizacyjnych i systemowych,

POB Athropocene, POB DigiWorld, Wydział Geografii i Geologii (pokój 119)

e-mail: bartek.adamczyk@uj.edu.pl
tel.:12 663 30 21

Joanna Dziedzic, (pokój 119)

e-mail: joanna1.dziedzic@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 39

Dominika Gierlach, Koordynator ds. wsparcia dla studentów i doktorantów, POB SciMat, (pok. 118)
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel.: 12 664 64 70

Maria Wykręt, Koordynator ds. zatrudnień i wynagrodzeń ID.UJ
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
tel.: 12 664 63 10
 

Agnieszka Majda, obsługa GATEs, ul. Reymonta 4 (pokój 328)
e-mail: agnieszka.majda@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 48
tel: 506 006 542

Sławomir Mosur, POB Heritage, Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki (pokój 118)
tel.: 12 663 30 31
 
Małgorzata Radoń, Wydział Filologiczny (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 23
 
Patrycja Wosik, (pokój 118)
e-mail: patrycja.wosik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 41
 
Waldemar Boczar, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
ul. Karola Olszewskiego 2, pok. 310
tel.: 12 663 15 58
 
Teresa Borstyn,
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl
tel.: 12 663 25 66
 
Magdalena Szlag, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. p. 0.227
e-mail: magdalena.szlag@uj.edu.pl
tel.: 12 664 56 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Spraw Naukowych (pokój 131)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Jadwiga Sulikowska - Zastępca Kierownika Działu Spraw Naukowych (pokój 127)
e-mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 22

Joanna Boroń (pokój 127)
e-mail: j.o.boron@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 00

Anna Franczak-Bucka (pokój 126)
e-mail: anna.franczak-bucka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 93

Alicja Król (pokój 127)
e-mail:  alicja2.krol@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 38

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

Monika Starosta (pokój 126)
e-mail: monika.starosta@uj.edu.pl
tel: 12 663 38 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Wito – Zastępca Dyrektora CWN, Kierownik Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 105)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Monika Pacholczyk – Zastępca Kierownika Działu Krajowych Programów Badawczych (pokój 130)
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 30 09

Mateusz Basarab (pokój 130)
e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 64

Agnieszka Gajda-Górecka (pokój 130)
e-mail: agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 25

Łukasz Kucharzyk (pokój 128)
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl
tel.12 663 38 49

Joanna Łyczek (pokój 130)
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 92

Anna Micał (pokój 128)
e-mail: anna.mical@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 11

Monika Mikołajczyk (pokój 128)
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 39

Katarzyna Pilipowicz (pokój 129)
e-mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 05

Marek Plewa (pokój 129)
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 03

Aleksandra Ryś (pokój 129)
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Żychowska – Kierownik Działu Międzynarodowych Programów Badawczych (pokój 309, III p.)
e-mail: m.zychowska@uj.edu.pl
tel: 12 663 30 08

Agata Pik - Zastępca Kierownika Działu Międzynarodowych Programów Badawczych (pokój 310, III p.)
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

Sebastian Bąk (pokój 310, III p.)
e-mail: sebastian.bak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 46

Karolina Blätter, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
e-mail: karolina.blatter@uj.edu.pl
tel. 12 664 67 19

Aleksandra Błażejowska, (pokój 309, III p.)
e-mail: aleksandra.blazejowska@uj.edu.pl
tel. 12 664 68 37

Anna Cieślik-Zubek (pokój 309, III p.)
e-mail: anna1.cieslik@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 27

Martyna Czagan, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pokój C0-11
e-mail: martyna.czagan@uj.edu.pl
tel. 12 686 26-03

Magdalena Jelonek (pokój 310, III p.)
e-mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 59

Magdalena Lisowska, Małopolskie Centrum Biotechnologii 
e-mail: magdalena.lisowska@uj.edu.pl 
tel. 12 664 63 32

Łukasz Pieczonka (pokój 309, III p.)
e-mail: lukasz.pieczonka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 33

Marta Sikora (pokój 310, III p.)
e-mail: marta.sikora@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 56

Beata Tubek, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, pokój C0-14
e-mail: beata.tubek@uj.edu.pl
tel. 12 686 27 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paweł Moń – Zastępca Dyrektora CWNKierownik Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 101)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn – Zastępca Kierownika Działu Programów Rozwojowych i Edukacyjnych (pokój 108)
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 88

Marcin Dąbkiewicz (pokój 108)
e-mail: marcin.dabkiewicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 47

Anna Dryja (pokój 101)
e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 43

Aneta Fausek (pokój 108)
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 07

Agata Kozielska (pokój 108)
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 04

Natalia Łakomy (pokój 101)
e-mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Ambroży (pokój 106)
e-mail: magdalena.ambrozy@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 26

Tomasz Guzik (pokój 106)
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

Barbara Mularczyk (pokój 106)
e-mail: barbara.mularczyk@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 16

Milena Urban-Folwarska (pokój 106)
e-mail:  milena.urban@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Weiss – Kierownik Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń (pokój 107)
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

Kamila Balicka – Zastępca Kierownika Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń (pokój 107)
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Magdalena Duda (pokój 107)
e-mail: magdalena.duda@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Paulina Kmita (pokój 107)
paulina.kmita@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 10