Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Other announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research from year 2022

Web Content Display Web Content Display

Other announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research from year 2021

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2020 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programów i konkursów objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 30 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości wstrzymania wypłaty dodatków specjalnych w projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych ze źródeł zewnętrznych
docx
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
pdf
Komunikat nr 19 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2019 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 40: Opis procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu
pdf
Komunikat nr 40 - zał. 1: Tabela kwot brutto-netto w PLN
doc
Komunikat nr 40 - zał. 2: Formularz świadomej zgody na udział w badaniu eksperymentalnym
doc
Komunikat nr 40 - zał. 3: Oświadczenia Kierownika projektu w badaniach anonimowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4: Oświadczenie uczestnika badań ankietowych/eksperymentalnych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4a: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4b: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 5: Wykaz osób badanych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2018 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 27 z dnia 25 maja w sprawie: obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 14, PRELUDIUM 14
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 25 z dnia 9 maja w sprawie: podziału środków z kategorii „Management and indirect costs” w Akcjach Marie Skłodowska-Curie
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 27 marca w sprawie: ustalenia i sposobu podziału kosztów pośrednich w ramach projektów POWER
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie : obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2017 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 19 grudnia w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
doc
Załącznik do komunikatu nr 58
pdf
Komunikat nr 32 z dnia 21 czerwca w sprawie składania wniosków przez jednostki naukowe na działalność statutową w roku 2018.
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie procedury przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (nie dotyczy programu ETIUDA)
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 1
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 2
pdf
Komunikat nr 13 z dnia 15 lutego w sprawie składania raportów z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2016 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 6 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych