Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Other announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research from year 2022

Web Content Display Web Content Display

Other announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research from year 2021

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2020 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programów i konkursów objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 30 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości wstrzymania wypłaty dodatków specjalnych w projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych ze źródeł zewnętrznych
docx
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
pdf
Komunikat nr 19 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2019 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 40: Opis procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu
pdf
Komunikat nr 40 - zał. 1: Tabela kwot brutto-netto w PLN
doc
Komunikat nr 40 - zał. 2: Formularz świadomej zgody na udział w badaniu eksperymentalnym
doc
Komunikat nr 40 - zał. 3: Oświadczenia Kierownika projektu w badaniach anonimowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4: Oświadczenie uczestnika badań ankietowych/eksperymentalnych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4a: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4b: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 5: Wykaz osób badanych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2018 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 27 z dnia 25 maja w sprawie: obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 14, PRELUDIUM 14
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 25 z dnia 9 maja w sprawie: podziału środków z kategorii „Management and indirect costs” w Akcjach Marie Skłodowska-Curie
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 27 marca w sprawie: ustalenia i sposobu podziału kosztów pośrednich w ramach projektów POWER
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie : obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Web Content Display Web Content Display

Other Announcements of the Jagiellonian University Vice-Rector for research and structural funds from year 2017 (in Polish)

Download files
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 19 grudnia w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
doc
Załącznik do komunikatu nr 58
pdf
Komunikat nr 32 z dnia 21 czerwca w sprawie składania wniosków przez jednostki naukowe na działalność statutową w roku 2018.
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie procedury przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (nie dotyczy programu ETIUDA)
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 1
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 2
pdf
Komunikat nr 13 z dnia 15 lutego w sprawie składania raportów z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2016 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 6 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych