Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe Komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych / Informacje CWN z 2024 roku

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe Komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych / Informacje CWN z 2022 i 2023 roku

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe Komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych / Informacje CAWP z 2021 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2020 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 59 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie składania wniosków o zakup lub przedłużanie już posiadanych podpisów kwalifikowanych wykorzystywanych na potrzeby realizowanych w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programów i konkursów objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 41 z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 1
doc
załącznik 1: Pełnomocnictwo dla Dyrektora Szkoły Doktorskiej
doc
załącznik 2: Ogłoszenie konkursu i powołanie Komisji
doc
załącznik 3: Protokół z rozstrzygnięcia konkursu
docx
załącznik 4: Umowa stypendialna
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 30 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości wstrzymania wypłaty dodatków specjalnych w projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych ze źródeł zewnętrznych
docx
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
pdf
Komunikat nr 19 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2019 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 69 w sprawie: składanie wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy pomoc de minimis
pdf
Komunikat nr 66 w sprawie: obsługi administracyjnej realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z wymogiem podpisu kwalifikowanego – przedłużenie ważności certyfikatu.
doc
Załącznik do Komunikatu nr 66
pdf
Komunikat nr 40 w sprawie: wprowadzenia zmian do procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu w ramach realizowanych przez UJ projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 40: Opis procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu
pdf
Komunikat nr 40 - zał. 1: Tabela kwot brutto-netto w PLN
doc
Komunikat nr 40 - zał. 2: Formularz świadomej zgody na udział w badaniu eksperymentalnym
doc
Komunikat nr 40 - zał. 3: Oświadczenia Kierownika projektu w badaniach anonimowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4: Oświadczenie uczestnika badań ankietowych/eksperymentalnych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4a: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4b: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 5: Wykaz osób badanych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2018 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizację projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z wymogiem podpisu kwalifikowanego
doc
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 58 z dnia 30 listopada 2018 r.
pdf
Komunikat nr 56 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dla programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY
pdf
Komunikat nr 55 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie składania na Uniwersytecie Jagiellońskim oświadczeń w zakresie wyboru dziedziny i dyscypliny, wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią pozwalającego na realizację zajęć
doc
Załącznik do Komunikatu nr 55 z dnia 23 października 2018 r.
pdf
Komunikat nr 49 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wydatkowania środków na działalność statutową przyznanych na podstawie art. 5 pkt. 4 Ustawy o zasadach finansowania nauki uchylonej 1 października 2018 r. (w art. 169 pkt. 4 Ustawy z dnia 4 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 27 lipca w sprawie: wstrzymania naboru wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki
pdf
Komunikat nr 41 z dnia 17 lipca w sprawie: wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych przez UJ projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Załączniki do komunikatu nr 41 z dnia 17 lipca
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 6 czerwca w sprawie: ustalenia zasad realizacji w UJ projektów badawczych finansowanych przez NCN
pdf
Komunikat nr 27 z dnia 25 maja w sprawie: obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 14, PRELUDIUM 14
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 25 z dnia 9 maja w sprawie: podziału środków z kategorii „Management and indirect costs” w Akcjach Marie Skłodowska-Curie
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 27 marca w sprawie: ustalenia i sposobu podziału kosztów pośrednich w ramach projektów POWER
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie : obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2017 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 19 grudnia w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
doc
Załącznik do komunikatu nr 58
pdf
Komunikat nr 32 z dnia 21 czerwca w sprawie składania wniosków przez jednostki naukowe na działalność statutową w roku 2018.
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie procedury przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (nie dotyczy programu ETIUDA)
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 1
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 2
pdf
Komunikat nr 13 z dnia 15 lutego w sprawie składania raportów z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2016 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 6 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych