Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawcy zbiorowi w NCN

W kosztach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie” została wyodrębniona podkategoria wykonawcy zbiorowi.

W ramach tej podkategorii można finansować ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. W podkategorii tej nie można ująć wynagrodzenia dla techników i laborantów.

W Uniwersytecie Jagiellońskim wynagrodzenie wykonawców zbiorowych możliwe jest wyłącznie w formie pieniężnej:

· w formie umów cywilnoprawnych,

· w ramach uproszczonej procedury, przy jednorazowych wypłatach dla osób badanych,

· w postaci bonów pieniężnych, w celu zachowania anonimowości osób badanych.

Możliwość wypłaty w ramach procedury uproszczonej jest niedostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz obcokrajowców (chyba, że posiadają status rezydenta). Przy zastosowaniu uproszczonej procedury wypłata następuje w gotówce za pisemnym potwierdzeniem, a podatek odprowadzany jest w formie ryczałtu.

Możliwość wynagrodzenia w postaci bonów pieniężnych jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność zachowania pełnej anonimowości osób badanych. Procedura taka ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy wymóg anonimowości został wpisany do opisu metodyki badania w danym projekcie i uzyskał opinię w tym zakresie właściwej komisji etycznej.

Szczegółowe informacje w zakresie stosowania procedury uproszczonej wypłaty oraz wynagrodzenia w bonach pieniężnych znajdują się na stronie Kwestury UJ.