Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koszty pośrednie w ramach projektów POWER

Mając na względzie znaczenie projektów POWER dla Uniwersytetu, w tym dla umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej, do czasu zmiany Zarządzenia nr 20, Komunikat nr 16 Prorektora UJ z 27 marca 2018 roku ustala następujący procentowy podział kosztów pośrednich:

  • 25% na koszty ogólnouczelniane i 75% na koszty pozostające do dyspozycji jednostki UJ odpowiedzialnej za realizację projektu (tzw. wydziałowe koszty pośrednie) - w przypadku projektów z zakresu umiędzynarodowienia
  • 30% na koszty ogólnouczelniane i 70% na koszty pozostające do dyspozycji jednostki UJ odpowiedzialnej za realizację projektu (tzw. wydziałowe koszty pośrednie) - w przypadku pozostałych projektów realizowanych w ramach POWER

Zmiana podziału kosztów pośrednich będzie możliwa na wniosek Kierownika projektu po uzyskaniu akceptacji Kierownika jednostki UJ odpowiedzialnej za realizację projektu. Niniejsza zmiana ma zastosowanie do naliczania kosztów pośrednich od wydatków bezpośrednich rozliczanych we wnioskach o pładność od I kw. 2018 r.

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora