Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC

Program wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC, ma na celu stworzenie dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European Research Council

Osoby do kontaktu w CWN:

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
agata.pik@uj.edu.pl

Łukasz Pieczonka 
tel. 12 663 30 33
lukasz.pieczonka@uj.edu.pl  

Program wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty European Research Council (ERC) ma na celu stworzenie dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European Research Council.

Program obejmuje wsparcie dla naukowców o następujące granty ERC:

 1. ERC Starting Grant – grant dla początkujących naukowców, będących od 2 do7 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej jedną ważną publikację napisaną bez udziału promotora, a także są autorami publikacji w znaczących międzynarodowych czasopismach oraz prezentacji wygłoszonych na uznanych, międzynarodowych konferencjach;
 2. ERC Consolidator Grant – grant dla naukowców z pozycją niezależnego naukowca, będącego od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, m.in. publikacjami w znaczących recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, wygłoszonymi na zaproszenie prezentacjami na uznanych, międzynarodowych konferencjach, a także otrzymanymi patentami, nagrodami i wyróżnieniami;
 3. ERC Advanced Grant – grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym o bogatym dorobku naukowym, którzy są w stanie wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich 10 lat kariery, posiadają m.in. publikacje w znanych i liczących się periodykach międzynarodowych (najcenniejsze są publikacje, w których aplikujący naukowiec jest autorem głównym); prace naukowe typu monografia, z których co najmniej jedna jest przetłumaczona na język obcy (ten punkt odniesienia jest ważny przy dziedzinach naukowych, w których normą jest tworzenie monografii, np. nauki humanistyczne i społeczne). Ponadto w zależności od dyscypliny posiadają uznane patenty, nagrody lub członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach o światowej renomie, a także prowadzili ekspedycje badawcze oraz prezentacje na uznanych międzynarodowych konferencjach.

Wsparcie w ramach programu może obejmować:

 1. uzyskanie prawa do jednego semestru pełnopłatnego urlopu od zajęć dydaktycznych;
 2. uzyskanie prawa do obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości ¼ w skali roku;
 3. dofinansowanie pobytu (koszt podróży, diety hotelowe, diety żywieniowe, diety na przejazdy lokalne) w zagranicznym ośrodku badawczym do wysokości 15 000 zł. Rozliczenie następuje zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Dodatkowo progam wsparcia obejmuje:

 1. konsultacje pomysłu badawczego z ekspertami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi;
 2. pośrednictwo CWN w kontaktach z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 3. indywidulane spotkania i wsparcie administracyjne CWN na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego;
 4. pomoc CWN w opracowaniu wniosku aplikacyjnego o grant ERC w zakresie edytorskim, graficznym i wizualnym;
 5. wsparcie CWN w ubieganiu się o granty z NCN w ramach konkursu Uwertura w celu sfinansowania staży w zespołach badawczych już realizujących granty ERC.
 
Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora
docx
Załącznik 1
docx
Załącznik 2 (pl)
docx
Załącznik 2 (en)
pdf
Lista naukowców UJ, którzy przystąpili do Programu w 2016 roku
pdf
Lista naukowców UJ, którzy przystąpili do Programu w 2017 roku