Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pismo Dyrektora NCN w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich

Pismo Dyrektora NCN w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, NCN dopuszcza możliwość wypłacenia w projektach badawczych finansowanych przez NCN stypendium doktoranckiego dla doktoranta (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa) w kwocie wyższej niż 5000 zł.

Informacja dostępna jest na stronie NCN

Uprzejmie informujemy, że szczegóły procedowania zwiększenia wynagrodzenia stypendium są obecnie konsultowane z NCN.

Wszelkie niezbędne informacje zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ustaleniu sposobu wprowadzania wyżej wspominanych zmian w warunkach realizacji projektu.

 
 
 
 
 
 
 
 
Polecamy również
Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Raporty okresowe NCN i MNiSW za rok 2023

Raporty okresowe NCN i MNiSW za rok 2023