Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEEPUS dla Ukrainy

CEEPUS dla Ukrainy

W ramach realizacji programu CEEPUS w Polsce Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia na staże „Freemover UA”, które przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce, którzy w wyniku działań militarnych przybyli na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

Stypendia „Freemover UA” mogą być przyznane na:

 • staże w jednostkach partnerskich uczestniczących w sieciach akademickich CEEPUS,
 • zatwierdzonych szkołach letnich,
 • intensywnych kursach CEEPUS,
 • a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.

Zasady składania aplikacji w ramach „Freemover UA”:

 • złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę http://www.ceepus.info.
 • uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności „Freemover UA” w formie listu polecającego (Letter of Acceptance), który powinien zawierać:
  • zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,
  • imię, nazwisko i inne dane aplikanta - stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS,
  • plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe  itp.)

Termin składania aplikacji: nabór w trybie ciągłym w ramach puli dostępnych środków (pierwszeństwo dla wniosków na staże w jednostkach partnerskich uczestniczących w sieciach akademickich CEEPUS).

Z uwagi na ograniczoną ilość oferowanych stypendiów, jednostki UJ zainteresowane przyjęciem na staż studenta lub pracownika naukowego, prosimy o kontakt z Polskim Biurem CEEPUS:

Michał Skowroński

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: (22) 390-35-12

Więcej o programie CEEPUS NAWA

Wyszukiwarka sieci akademickich, w których uczestniczy Uniwersytet Jagielloński w ramach CEEPUS wraz z informacją, która jednostka UJ koordynuje współpracę znajduje się na stronie https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Polecamy również
PartFinder
PartFinder - nowe narzędzie NCBiR
Wyniki w konkursie SONATINA 6
Wyniki w konkursie SONATINA 6
NCN Ukraina
Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA