Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2021

20210104
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Weave-UNISONO

Data: 04.01.2021 - 31.12.2023
Weave-UNISONO

Opiekun konkursu w CWN:

Agata Pik
tel. 12 663 38 42
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburg, Belgia i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, opartego na Procedurze Agencji Wiodącej (LAP: Lead Agency Procedure)*, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

* W procedurze LAP wniosek wspólny, zawierający pełny opis projektu dwu- lub trójstronnego, składany jest do jednej instytucji, zwanej agencją wiodącą. Pozostałe strony uczestniczące w projekcie składają wnioski krajowe do właściwych dla siebie agencji krajowych. Ocena merytoryczna wniosku jest dokonywana tylko przez agencję wiodącą, natomiast każdy zespół uczestniczący w projekcie otrzymuje finansowanie niezależnie, z właściwej dla siebie agencji krajowej.

Wniosek wspólny może być złożony do NCN jako agencji wiodącej w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 24 + Weave, ogłoszony będzie we wrześniu 2022 roku).

W konkursie Weave-UNISONO rolę agencji wiodącej może pełnić jedna z instytucji partnerskich:

 • Austria (FWF),
 • Belgium/Flanders (FWO)
 • GAČR (Czechy),
 • ARRS (Słowenia)
 • FNR (Luksemburg)
 • DFG (Niemcy),
 • SNSF (Szwajcaria).

Dopuszczalne w 2022 r. warianty współpracy trójstronnej zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Warunki konkursu:

Projekty w konkursie Weave-UNISONO mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauki. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE. Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny – w formie identycznej do tej złożonej w agencji wiodącej.

Kraj

Termin naboru wniosków wspólnych w agencji wiodącej

Austria (FWF)

Nabór w trybie ciągłym 

Szczegółowe wytyczne:

FWF Stand-Alone Projects

FWF Clinical Research Programme-w przypadku badań klinicznych

FWF Weave Information for Applicants

FWO (Belgia-Flandria)

Nabór zamknięty

Czechy (GAČR)

Nabór zamknięty
Luksemburg (FNR)

Nabór zamknięty

Niemcy (DFG)

Nabór w trybie ciągłym

Szczegółowe wytyczne:

Individual Research Grants Programme

Słowenia (ARRS )

Nabór zamknięty

Szwajcaria (SNSF)

Nabory do: 1 kwietnia 2023 r. oraz 1 października 2023 r.

Szczegółowe wytyczne:

SNSF Project Funding

SNSF Information on Weave

 

Procedura składania wniosków – wewnętrzne wytyczne UJ:

PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Należy dostarczyć drogą elektroniczną do opiekuna konkursu w CWN

W terminie do 10 dni przed złożeniem wniosku w ZSUN/OSF:

 • Wersję roboczą wniosku, w formie pliku PDF wygenerowanego z systemu („drukuj PDF”) – celem weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Formularz rejestracji projektu badawczego wypełniony w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ (https://strefaprojektow.uj.edu.pl).

W terminie do 5 dni przed zamknięciem konkursu, po zablokowaniu wniosku do NCN:

 • Ostateczną wersję wniosku – podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Jednostki, w której realizowany będzie projekt;
 • Wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”, 
 • Wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu, podpisany przez kierownika projektu podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego ręcznie.

Więcej informacji:

NCN

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w konkursie Weave-UNISONO obowiązuje Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).