Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240415
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Multilateral Academic Projects (MAPS)

Data: 15.04.2024 - 01.07.2024
Multilateral Academic Projects (MAPS)

Opiekunka konkursu w CWN:

Joanna Wrona
tel: 12 663 30 08
e-mail: jwrona@uj.edu.pl

Opiekunka konkursu w NCN:

Barbara Świątkowska
tel: 532 081 728
e-mail: barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl

Instytucja ogłaszająca:

Swiss National Science Foundation

Przedmiot konkursu:

Swiss National Science Foundation (SNSF) ogłosiła rozpoczęcie naboru do Multilateral Academic Projects (MAPS) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Badania Naukowe i Innowacje na projekty realizujące badania podstawowe i prowadzone przez polskich badaczy we współpracy z partnerami ze Szwajcarii, a także Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. 

Nabór wniosków będzie otwarty dla wszystkich obszarów badawczych.

Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2024 roku (5pm, Swiss Local Time).
Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu. 

Zasady konkursu:

 • Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. Wszystkie projekty mogą być realizowane od maja 2025 i muszą się zakończyć do 30 czerwca 2029 roku.
 • Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350 000 franków (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. 
 • Polska część budżetu przygotowywana jest w CHF przy zastosowaniu średniego dziennego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia (2 kwietnia 2024 r.)
 • O finansowanie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. 
 • W kosztorysie projektu można przewidzieć środki na usługi obce, wyjazdy służbowe, wzajemne wizyty i krótkie pobyty naukowe w gronie partnerów konsorcjum, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, materiałów i drobnego sprzętu. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu muszą być zgodne z ogłoszeniem konkursowym i katalogiem kosztów w projektach SNSF.
 • Umowy o realizację i finansowanie polskich części projektu podpisywane będą przez polskich wnioskodawców z instytucją szwajcarską występującą we wniosku wspólnym złożonym do SNSF, kierownikiem projektu po stronie szwajcarskiej oraz innymi partnerami. Szwajcarski kierownik projektu będzie również odpowiedzialny za przekazywanie środków finansowych stronie polskiej z rachunku instytucji szwajcarskiej. 
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (koszt ten zawiera 2 lata ważności z uwzględnieniem dodatkowego przedłużenia o kolejne 2 lata (łącznie 4 lata).
 • W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących. 1 Szwajcaria + 1 Polska + 1 - 4 inny (Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia).
 • Kierownik polskiego zespołu w dniu ostatecznego terminu składania wniosków musi posiadać tytuł doktora co najmniej od 4 lat.
 • Kierownik projektu musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji, w której realizowany jest projekt, od momentu rozpoczęcia projektu do dnia jego zakończenia.
 • Oceniane kompetencje Kierownika projektu - od osoby pełniącej rolę kierownika krajowego komponentu wspólnego projektu badawczego wymagane są kompetencje pozwalające jej na kierowanie zespołem badawczym. Będą one oceniane przez szwajcarską agencję SNSF na podstawie kwalifikacji opisanych we wniosku.

Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN

Forma składania wniosków:
 
Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu do dnia 1 lipca 2024 roku za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF, ale do 1 maja 2024 roku szwajcarski partner powinien dokonać pre-rejestracji. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia w systemie mySNF kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu  z polskimi partnerami.
 
Regulacje wewnętrzne UJ: 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku  w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z CM UJ) proszę o przekazanie do opiekuna konkursu w CWN:
 • do dnia 17 czerwca 2024 r. 
  • propozycji budżetu projektu wraz z opisem zadań badawczych polskiego zespołu dla polskiego zespołu; 
  • oświadczenia (oświadczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela polskiej instytucji) – dostępne na stronie konkursu
   Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ

Dodatkowe informacje: