Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210901

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - Konkurs Główny - zakończony

Data: 01.09.2021 - 30.10.2021
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - Konkurs Główny - zakończony

PNFN ogłasza nabór wniosków w konkursie

Opiekun konkursu w CAWP:

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Przedmiot konkursu:

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne:

  • Transfer kultury i wiedzy,
  • Procesy europeizacji,
  • Zmiana norm i wartości,
  • Wielojęzyczność. 

​Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

  • Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi 20-30%. 

    Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

    W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.700 euro w Niemczech/1.200 euro w Polsce; dodatek na dziecko/rodzinę jest już uwzględniony. ​​​​​​​

Termin składania wniosków:

do 30 października 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać elektronicznie pod adresem e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl

Więcej informacji:

Strona internetowa konkursu

Instrukcja