Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV

Opiekun konkursu w CWN:

Anna Dryja

e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 43

NCBR wydłużyło termin składania wniosków w ramach programu LIDER do 29 maja do godziny 16.15.

Informujemy, że związku z wydłużeniem przez NCBR terminu składania wniosków osoby zainteresowane aplikowaniem są proszone o przekazanie do CWN: 

  • do dnia 18 maja 2023 r.: 
    • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, wypełnionego i złożonego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ
    • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN), 
  • do dnia 24 maja 2023 r.:
    • ostatecznej wersji wniosku tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN z podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: Kierownik projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt. Wniosek w formie elektronicznej można wysłać w systemie LSI 2.0 dopiero po uzyskaniu akceptacji władz UJ. Podpisany przez władze UJ wniosek zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. Wniosek musi być wysłany w systemie LSI 2.0 najpóźniej w dniu 29 maja 2023 r. do godziny 16.15. 

Więcej informacji na stronie z ogłoszeniem konkursu

 
 
 
 
 
 
Recommended
Konkurs o stypendia MNiSW dla młodych, wybitnych naukowców rozstrzygnięty

Konkurs o stypendia MNiSW dla młodych, wybitnych naukowców rozstrzygnięty

Naukowiec z UJ laureatem prestiżowego grantu

Naukowiec z UJ laureatem prestiżowego grantu

Results of the first call for FIRST TEAM applications

Results of the first call for FIRST TEAM applications

JU launches International Visitors’ Office

JU launches International Visitors’ Office