Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV

Opiekun konkursu w CWN:

Anna Dryja

e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 43

NCBR wydłużyło termin składania wniosków w ramach programu LIDER do 29 maja do godziny 16.15.

Informujemy, że związku z wydłużeniem przez NCBR terminu składania wniosków osoby zainteresowane aplikowaniem są proszone o przekazanie do CWN: 

  • do dnia 18 maja 2023 r.: 
    • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, wypełnionego i złożonego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ
    • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN), 
  • do dnia 24 maja 2023 r.:
    • ostatecznej wersji wniosku tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN z podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: Kierownik projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt. Wniosek w formie elektronicznej można wysłać w systemie LSI 2.0 dopiero po uzyskaniu akceptacji władz UJ. Podpisany przez władze UJ wniosek zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. Wniosek musi być wysłany w systemie LSI 2.0 najpóźniej w dniu 29 maja 2023 r. do godziny 16.15. 

Więcej informacji na stronie z ogłoszeniem konkursu

 
 
 
 
 
 
Recommended
Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Logo MEiN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia MEIN dla wybitnych, młodych naukowców