Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dostęp do Portalu Informacyjnego SAP

Procedura uzyskania dostępu do Portalu Informacyjnego SAP (elektroniczny obieg dokumentów) dla kierowników projektów zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w UJ.

Poniżej przedstawiamy opis procedury uzyskania dostępu do Portalu Informacyjnego SAP dla kierowników projektów niebędących pracownikami UJ, a zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w UJ, do zadań związanych z obowiązkami administracyjnymi dotyczącymi realizacji projektu w UJ (np. akceptacja wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, akceptowanie wyjazdów służbowych (delegacji) dla członków zespołu projektowego).

  1. Do uzyskania dostępu do Portalu Informacyjnego SAP, konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem projektu (Kierownik projektu powinien mieć wprowadzoną umowę cywilnoprawną do modułu HR w systemie SAP).
  2. Następnie Kierownik kontaktuje się z Działem Usług Informatycznych - Pomocą Informatyczną (ul. Straszewskiego 25/4a, tel. 663 10 10 lub 663 10 11, pomocit@uj.edu.pl, https://pomocit.uj.edu.pl/pracownicy_start) w celu uzyskania adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.
  3. Następnego dnia po nadaniu adresu mailowego (pkt. 2), Kierownik projektu wysyła ze swojej skrzynki pocztowej wiadomość mailową na adres: sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego.

Dla szybszego procedowania sprawy prosimy wpisać w temacie wiadomości: "Dostęp do podróży służbowych i akceptacji wniosków UCP”.

W treści maila proszę wpisać: Proszę o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego SAP dla Kierownika projektu zatrudnionego na umowę cywilnoprawną w UJ.