Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania rad dyscyplin

  • nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu;
  • przygotowanie dyscypliny do ewaluacji jakości działalności naukowej.