Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Uniwersytet Jagielloński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 31 dyscyplinach.

Uprawnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie realizowane są przez rady dyscyplin.

Zgodnie z Procedurą postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego należy złożyć do Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Rady dyscyplin posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • Rada Dyscypliny Archeologia;
 • Rada Dyscypliny Astronomia;
 • Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse;
 • Rada Dyscypliny Etnologia i antropologia kulturowa;
 • Rada Dyscypliny Filozofia;
 • Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • Rada Dyscypliny Historia;
 • Rada Dyscypliny Informatyka;
 • Rada Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Rada Dyscypliny Językoznawstwo;
 • Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo;
 • Rada Dyscypliny Matematyka;
 • Rada Dyscypliny Nauki biologiczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki chemiczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki fizyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki medyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki o bezpieczeństwie;
 • Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 • Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
 • Rada Dyscypliny Nauki o sztuce;
 • Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu;
 • Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku;
 • Rada Dyscypliny Nauki prawne;
 • Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 • Rada Dyscypliny Pedagogika;
 • Rada Dyscypliny Polonistyka;
 • Rada Dyscypliny Psychologia;
 • Rada Dyscypliny Stosunki międzynarodowe.

Kontakt do rad dyscyplin