Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadawanie stopnia naukowego doktora

Stopień naukowy doktora nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. Stopień doktora może zostać nadany w dziedzinie nauki, w przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
 
 
 

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Uniwersytet Jagielloński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 31 dyscyplinach.

Uprawnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie realizowane są przez rady dyscyplin.

Zgodnie z  Procedurą postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora należy złożyć do właściwej rady dyscypliny w dziekanacie właściwego wydziału prowadzącego obsługę administracyjną tej rady. W przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania należy złożyć do właściwej rady dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Rady dyscyplin posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

 • Rada Dyscypliny Archeologia;
 • Rada Dyscypliny Astronomia;
 • Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse;
 • Rada Dyscypliny Etnologia i antropologia kulturowa;
 • Rada Dyscypliny Filozofia;
 • Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • Rada Dyscypliny Historia;
 • Rada Dyscypliny Informatyka;
 • Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja;
 • Rada Dyscypliny Językoznawstwo;
 • Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo;
 • Rada Dyscypliny Matematyka;
 • Rada Dyscypliny Nauki biologiczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki chemiczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki fizyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki medyczne;
 • Rada Dyscypliny Nauki o bezpieczeństwie
 • Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 • Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
 • Rada Dyscypliny Nauki o sztuce
 • Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu;
 • Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku;
 • Rada Dyscypliny Nauki prawne;
 • Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 • Rada Dyscypliny Pedagogika;
 • Rada Dyscypliny Polonistyka;
 • Rada Dyscypliny Psychologia;
 • Rada Dyscypliny Stosunki międzynarodowe.

Kontakt do rad dyscyplin

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki

Uniwersytet Jagielloński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 4 dziedzinach:

 • nauki humanistyczne,
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe i przyrodnicze.

Uprawnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie realizowane jest przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z Procedurą postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie należy złożyć w Dziale Spraw Naukowych Centrum Wsparcia Nauki, 31-110 Kraków, ul. Czapskich 4, pok. 127. Kontakt: e-mail: cwn@uj.edu.pl, tel. 12-663-30-22. W przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.