Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendia MNiSW dla młodych, wybitnych naukowców rozstrzygnięty

Konkurs o stypendia MNiSW dla młodych, wybitnych naukowców rozstrzygnięty

W terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów  badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Nauki 1708 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków, które zostały udostępnione na stronie internetowej urzędu w dniu 15 listopada 2023 r.

W każdej dyscyplinie zostały utworzone dwa osobne rankingi (dyscyplinowe):

 • pierwszy – dla grupy osób posiadających stopień doktora, nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora oraz dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
 • drugi – dla grupy samych doktorantów.

Mając na uwadze listy rankingowe wniosków w poszczególnych dyscyplinach i grupach młodych naukowców, Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez ww. Zespół. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Próg punktowy, który uprawniał do stypendium, był pochodną liczby przyznanych stypendiów, a zatem różnił się w zależności od dyscypliny oraz grupy młodych naukowców

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium. 

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium Ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Wśród laureatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się:

 • dr Sylwia Bąk  z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • dr Sławomir Doległo  z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • dr Mikołaj Frączyk  z Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • dr Piotr Gąsiorek z Wydziału Biologii,
 • dr Szczepan Kościółek z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • lic. Piotr Kubala z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr Justyna Liro z Wydziału Geografii i Geologii,
 • dr Joanna Luc z Wydziału Filozoficznego,
 • dr Agata Mazurkiewicz z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • dr Natalia Mazur-Panasiuk z Małopolskiego Centrum Biotechnologii,
 • dr Karolina Nikielska-Sekuła z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • dr Piotr Obacz z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • dr Miłosz Stelmach z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • dr Maciej Stępka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • dr Piotr Szczepaniak z Wydziału Lekarskiego,
 • dr Łukasz Woźniak z Wydziału Chemii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełna lista stypendystów

 
 
 
 
 
 
Polecamy również
NAWA Polsko-NIemiecka

Zmiana terminu w konkursie NAWA Polska-Niemcy

NAWA Polsko-NIemiecka

Naukowiec z UJ laureatem prestiżowego grantu

Wyniki pierwszego naboru FIRST TEAM

Wyniki pierwszego naboru FIRST TEAM

Start International Visitors’ Office na UJ

Start International Visitors’ Office na UJ