Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat ws. sprawie składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat Wdrożeniowy”

Komunikat ws. sprawie składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat Wdrożeniowy”
W nawiązaniu do Komunikatu nr 1027.0643.32.2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat Wdrożeniowy” uprzejmie przypominam i zobowiązuje Kierowników projektów, które otrzymały dofinansowanie do: 
  1. Złożenia do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych (DRPK) za pośrednictwem CWN dokumentu pn. „Ustalenie proporcji podziału kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej” stanowiącego Załącznik nr 1 do ww. Komunikatu z dnia 9 maja 2022 r. określającego procentowy udział wszystkich jednostek partycypujących w danym projekcie w kosztach infrastruktury badawczej (załącznik, o którym mowa powyżej stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu).
  2. Podpisania i przekazania do CWN umowy trójstronnej o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego przygotowanej zgodnie ze wzorem wypracowanym przez Zespół Radców Prawych, CWN oraz CTT CITTRU. Wzór umowy o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu.
  3. Podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy 6 edycja. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Komunikatu.
Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie CWN (ul. Czapskich 4, I piętro, pokój 103). 
Natomiast dokumenty w wersji elektronicznej proszę przekazywać bezpośrednio do opiekunów projektów w CWN.
 
Powyższe zasady nie obejmują projektów realizowanych przez jednostki CM UJ.
 
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie programu i powyższych proszę o kontakt z opiekunami projektów w CWN: 
p. Anetą Fausek, tel. 12 663 38 07, aneta.fausek@uj.edu.pl 
p. Agatą Kozielską, tel. 12 663 30 04, agata.kozielska@uj.edu.pl 
 
Dodatkowe informacje
 
 
 
 
 
 
Polecamy również
List intencyjny w zakresie rozwoju elektrochemicznego magazynowania energii. Współpraca pomiędzy spółkami skarbu państwa i polskimi uczelniami

List intencyjny w zakresie rozwoju elektrochemicznego magazynowania energii. Współpraca pomiędzy spółkami skarbu państwa i polskimi uczelniami

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego START 2023

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego START 2023

Komunikat ws. zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich w ramach programu PRELUDIUM BIS 4

Komunikat ws. zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich w ramach programu PRELUDIUM BIS 4

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie LIDER XIV