Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje beneficjentów o możliwości pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników B+R z Ukrainy w trwających projektach w działaniu 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR).

O dodatkowe finansowanie ubiegać się mogą beneficjenci i kierownicy projektów: First TEAM, TEAM, TEAM-TECH, HOMING, POWROTY oraz beneficjenci i liderzy zespołów w projektach TEAM-NET.

Na co?

  • możliwość zatrudnienia w projekcie osób o kompetencjach mających związek z realizowanym projektem POIR 4.4., które są (lub były w dniu agresji na Ukrainę) pracownikami lub studentami organizacji badawczej w Ukrainie i przebywają w Ukrainie lub znajdują się poza jej granicami,
  • możliwość zwiększenia dofinansowania realizowanego projektu o koszty w wysokości nie większej niż 250 tys. zł na jedną osobę z Ukrainy, której dotyczy wniosek (z wyłączeniem sytuacji, w których całkowity budżet jednego zespołu TEAM-NET przekroczyłby 3,5 mln zł na zespół na 3 lata),
  • ewentualne przedłużenie projektu, lecz nie dłużej niż do końca czerwca 2023 r.

Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym (do wyczerpania środków), nie później jednak niż na 30 dni przed planowaym terminem zakończenia realizacji projektu przewidzianego w umowie.

Sposób składania wniosków:

Proponowana zmiana w projekcie wymaga złożenia wniosku o wprowadzenie zmian za pośrednictwem systemu elektronicznego SL2014 w module korespondencja.

Wzór wniosku znajduje się w dokumentacji konkursowej na stronie www.

Więcej informacji:

FNP

Polecamy również
ARTIQ Centra Doskonałości AI
Na UJ powstanie Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji
Nowe konkursy NCN już ogłoszone
Nowe konkursy NCN już ogłoszone
ukraina
Przedłużenie naboru w programie dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy - konkurs NCN
Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema, edycja 2022 - zaproszenie do udziału w konkursie
Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema, edycja 2022 - zaproszenie do udziału w konkursie