Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów

ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów

W ramach Projektu ZintegrUJ istnieje możliwość włączenia wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach wyższych, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Ma to na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni. 

Program ZintegrUJ zapewnia:  

  • pokrycie kosztów transportu (bilet lotniczy, bilet kolejowy) na dzień przed rozpoczęciem zajęć oraz dzień po ich zakończeniu,  
  • wynagrodzenie za przeprowadzone zajęć oraz opracowane materiałów dydaktycznych do zajęć (zgłaszane zajęcia muszą mieć wymiar min. 15 godzin dydaktycznych i więcej, jeżeli są to zajęcia stacjonarne). 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/3

Osoby zainteresowanie proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz odesłanie go na adres e-mail: sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl, tel. 532 400 548.

Program realizowanego w ramach Projektu „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z309/17-00. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

--------

Polecamy również
PartFinder
PartFinder - nowe narzędzie NCBiR
Wyniki w konkursie SONATINA 6
Wyniki w konkursie SONATINA 6
NCN Ukraina
Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA