Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania w Polsce! Nabór przedłużony do 31 maja!

Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania w Polsce! Nabór przedłużony do 31 maja!

Do 31 maja br. NAWA przedłużyła nabór wniosków do programu Profesura NAWA, którego celem jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

W zwiążku ze zmianą terminu składania wniosków do NAWA, zmianie uległy również terminy wewnętrzne CWN:

  • do dnia 16 maja 2022 r.:
    • roboczej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN);
    • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • do dnia 23 maja 2022 r. ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub akceptacja mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Więcej informacji:

Ogłoszenie NAWA Polskie Powroty

Polecamy również
Komunikat Ministra o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków
ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów
ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów
CHanse
Aż 3 zespoły badawcze z UJ otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu CHANSE (NCN).
Polones Bis 1
9 naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych będzie prowadzić badania na UJ.