Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Rektora w sprawie składania raportów rocznych i końcowych

Komunikat Rektora w sprawie składania raportów rocznych i końcowych

z realizacji projektów badawczych MNiSW oraz NCN

UWAGA 

Prosimy o składanie dokumentów
w sekretariacie CAWP, ul. Czapskich 4, I p.

Pragniemy uprzejmie przypomnieć wszystkim kierownikom projektów badawczych, o konieczności złożenia raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych.

 • własnych i międzynarodowych współfinansowanych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • w ramach programów: OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, PRELUDIUM, FUGA 3-5, SYMFONIA i HARMONIA przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.​

​Niezłożenie raportu rocznego/końcowego w terminie lub złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w stosownych przepisach powoduje wstrzymanie dalszego finansowania oraz upoważnia instytucje finansujące do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania od jednostki zwrotu środków.

 

Opiekunowie projektów w CAWP:

 • projekty NCN: OPUS, SYMFONIA realizowane na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziale Biologii, Wydziale Geografii i Geologii
  Barbara Pilch, tel. 663 30 11, barbara.pilch@uj.edu.pl
 • projekty NCN: OPUS, SYMFONIA realizowane na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Matematyki i Informatyki
  Monika Pacholczyk, tel. 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl 
 • projekty NCN: OPUS realizowane na Wydziale Filozoficznym, Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych i MAESTRO (wszystkie wydziały)
  Elżbieta Wito, tel. 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl
 • projekty NCN: PRELUDIUM 1-8 (panel ST), OPUS realizowane na Wydziale Historycznym, Wydziale Filologicznym, Wydziale Polonistyki, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz w pozostałych jednostkach
  Mateusz Basarab, tel. 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl 
 • projekty NCN: SONATA (panel HS), SONATA BIS (panel HS)
  Alicja Franaszek, tel. 663 30 12, alicja.franaszek@uj.edu.pl 
 • projekty NCN: SONATA (panele NZ i ST), SONATA BIS (panele NZ i ST)
  Sebastian Bąk, tel. 663 38 46, sebastian.bak@uj.edu.pl 
 • projekty NCN: PRELUDIUM (panel NZ i HS), oraz projekty MNiSW: DIAMENTOWY GRANT
  Katarzyna Pilipowicz, tel. 663 30 05, katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl 
 • projekty NCN:  ETIUDA, PRELUDIUM 9-11 (panel ST, Wydział Chemii oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków)
  Marek Plewa, tel. 663 30 03, marek.plewa@uj.edu.pl
 • projekty NCN: PRELUDIUM 9-11 (panel ST, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Geografii i Geologii oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii)
  Aleksandra Ryś, tel. 663 30 02, aleksandra.rys@uj.edu.pl
 • projekty MNiSW: międzynarodowe współfinansowane, IDEAS+ oraz projekty badawcze NCN: FUGA
  Iwona Brzozowska, tel. 663 30 00, iwona.brzozowska@uj.edu.pl
 • projekty NCN: HARMONIA, BEETHOVEN
  Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, tel. 663 30 23, agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
  Bernadetta Patecka, tel. 12 663 30 22, bernadetta.patecka@uj.edu.pl

 

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora
Polecamy również
PartFinder
PartFinder - nowe narzędzie NCBiR
Wyniki w konkursie SONATINA 6
Wyniki w konkursie SONATINA 6
NCN Ukraina
Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA
Tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA