Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) to koalicja instytucji europejskich i pozaeuropejskich, które w lipcu 2022 r. zawarły porozumienie o współpracy na rzecz reformy systemu oceny badań naukowych jako odpowiedź na raport Komisji Europejskiej pt. Towards a reform of the research assessment system wskazujący na potrzebę zmian obecnych zasad.

W ramach Koalicji działają grupy robocze oraz oddziały krajowe. Grupy robocze mają kluczowe znaczenie dla misji CoARA polegającej na umożliwieniu systemowej reformy oceny badań naukowych. W oparciu o podejście oddolne, grupy robocze działają jako "społeczności praktyków", zapewniając wymianę doświadczeń i współpracę w określonych obszarach tematycznych. Rolą oddziałów krajowych jest koordynowanie prac sygnatariuszy i umożliwienie wprowadzania proponowanych rozwiązań w ramach obowiązujących krajowych regulacji prawnych.

Celem długoterminowym polskiego oddziału CoARA będzie opracowanie sprawiedliwych kryteriów ścieżek kariery, aby wspierać najbardziej utalentowanych naukowców. Zostaną przygotowane rekomendacje ukierunkowane na zwiększenie stabilności zawodowej uznanych badaczy, aby ułatwić im budowanie profesjonalnych zespołów. Planowane jest również opracowanie rekomendacji mających na celu zwiększenie elastyczności zasad zatrudnienia, minimalizowanie ograniczeń formalnych i poprawę warunków pracy naukowców, zwłaszcza habilitantów. Nadrzędnym celem jest zainicjowanie zmian w obecnej kulturze akademickiej, tak aby wspierała ona podejmowanie długoterminowych, ambitnych wyzwań naukowych, a nie tylko realizację kolejnych krótkoterminowych grantów. Kierunek ten jest zgodny z zaleceniami ERAC, w których podkreślono konieczność zapewnienia przejrzystych i opartych na obiektywnych kryteriach zasad zatrudniania naukowców, promowania częstszego korzystania z umów na czas nieokreślony i przeciwdziałania zjawisku prekariatu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach polskiego oddziału koalicji.

Więcej informacji na stronie COARA UJ

 
 
 
 
 
 
Polecamy również
Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Pismo Dyrektora NCN w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich

Pismo Dyrektora NCN w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich