Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190710

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Data: 10.07.2019 - 31.12.2022
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, zwanych dalej „projektami”, w ramach:

  1. programów badawczych Unii Europejskiej;
  2. innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Opiekun konkursu w CWN:

Sebastian Bąk
tel. 12 663 38 46
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Magdalena Żychowska
tel: 12 663 30 08
e-mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach programu jest prowadzony w trybie ciągłym.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF wysyła się w systemie ZSUN/OSF

Więcej informacji:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane"

MEiNi