Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

lipiec 2024

20240703
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Promocja języka polskiego - nabór 2024

Data: 03.07.2024 - 31.07.2024
Promocja języka polskiego - nabór 2024

Opiekunki konkursu w CWN:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
tel. 12 663 10 88
e‑mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Anna Łokcik
tel. 12 663 38 47
e-mail: anna.lokcik@uj.edu.pl

Opiekunka konkursu w CM UJ:

Anna Zaręba
tel. 12 37 04 373
e-mail: anna1.zareba@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Przedmiot konkursu:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła możliwość składania wniosków w ramach konkursu Promocja języka polskiego - nabór 2024 (nr 17/2024). Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość kształcenia i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Nabór wniosków w NAWA trwa do 31.07.2024 roku do godz. 15.00.

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

  • Finansowane będą projekty, działania realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego oraz podniesieniu jakości jego nauczania.
  • Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy i może być realizowany pomiędzy 1 października 2024 r. a 31 grudnia 2025 r.
  • Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 150 000,00 zł.
  • Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2024 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, proszę o przesłanie w terminie do dnia 11 lipca 2024 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1.
Rekomenduję wskazanie tylko 1 propozycji wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę. Natomiast w przypadku, gdy jednostka UJ chciałaby złożyć większą liczbę deklaracji aplikowania w konkursie, Kierownik jednostki organizacyjnej UJ dokonuje wstępnej weryfikacji propozycji i przedstawienia je w formie listy w kolejności rekomendowanych wniosków wraz z deklaracjami przesyłając do opiekuna konkursu w CWN lub w Dziale Nauki CM UJ.

Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną).

Deklaracje dotyczące:

  • jednostek UJ - proszę zgłaszać na adres opiekuna konkursu w CWN UJ;
  • jednostek CM UJ - proszę przesłać na adres opiekunów konkursu w Dziale Nauki CM UJ.

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekunowie konkursu w CWN UJ i Dziale Nauki CM UJ poinformują o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach opiekun konkursu w CWN UJ i Dziale Nauki CM UJ skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranych projektów w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

 

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Załącznik:
Wzór deklaracji aplikowania w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO”