Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2024

20240319
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

FENG - Nabór dedykowany projektom umieszczonym na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Data: 19.03.2024 - 22.07.2024
FENG - Nabór dedykowany projektom umieszczonym na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Opiekunowie konkursu w CWN:

Edyta Nowak,
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 20 

Paweł Moń
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl,
tel. 12 663 38 34

Instytucja ogłaszająca:

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Przedmiot konkursu:

Działanie 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Nabór dedykowany jest projektom umieszczonym na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Nabór wniosków do 22 lipca 2024 r. do godziny 16.00

Zakres wsparcia: rozwój publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań, transferu technologii i zarzadzania innowacjami.
Jednym z podstawowych warunków jest zapewnienie skutecznego dostępu dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów do wspartej infrastruktury badawczej na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

Poziom dofinansowania ​

Poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy publicznej dla części gospodarczej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursowe