Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220103

NAWA Preludium Bis 2

Data: 03.01.2022 - 10.12.2025
NAWA Preludium Bis 2

Instytucja ogłaszająca:

NAWA

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz
tel. 12 663 30 05
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel ST

Aleksandra Ryś
tel. 12 663 30 02
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl

Panel NZ

Marek Plewa
tel. 12 663 30 03
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

Do kogo skierowany:

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2.

Aby złożyć wniosek należy:

1) dokonać rejestracji w Systemie teleinformatycznym agencji dostępnym na stronie internetowej   

2) wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego agencji wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

3) Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem zaproszenia, które należy dołączyć w języku angielskim.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2025 do godz. 15:00.

Więcej informacji:

NAWA - ogłoszenie o konkursie