Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2022

20220103
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

NAWA Preludium Bis 2

Data: 03.01.2022 - 10.12.2025
NAWA Preludium Bis 2

Instytucja ogłaszająca:

NAWA

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz
tel. 12 663 30 05
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel ST

Karolina Mika
tel. 12 663 30 02
e‑mail: karolina1.mika@uj.edu.pl 

Panel NZ

Marek Plewa
tel. 12 663 30 03
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

Do kogo skierowany:

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2.

Aby złożyć wniosek należy:

1) dokonać rejestracji w Systemie teleinformatycznym agencji dostępnym na stronie internetowej   

2) wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego agencji wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

3) Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem zaproszenia, które należy dołączyć w języku angielskim.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2025 do godz. 15:00. (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku)

Więcej informacji:

NAWA - ogłoszenie o konkursie