Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210730

Solar-Driven Chemistry 2021 - zakończony

Data: 30.07.2021 - 29.10.2021
Solar-Driven Chemistry 2021 - zakończony

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień,
tel. 12 663 30 01,
e‑mail: patrycja.bien@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Tematyka powinna koncentrować się na ogólnie rozumianych procesach fotochemicznych, w tym m.in.:

 • Research on light-converting/harvesting and charge separation issues, catalytic, electrode, membrane, etc. materials
 • Materials science and development (including high-throughput computing, ‘materials by design’ approaches, advanced characterization and in situ/operando measurements methodologies) to address performance, stability and sustainability, as long as they are used for the photochemical conversion of small molecules
 • Investigating fundamental mechanisms of catalysis, including bio-inspired, enzymatic, molecular and inorganic catalysis (understand, design and benchmark selective, fast, energy-efficient, stable and O2/poison-tolerant catalysts) and light harvesting, if focus is on photochemical conversion of small molecules
 • Heterogeneous photoelectrochemistry/photocatalysis (including surface-confined molecular systems)
 • Photo(electro)catalytic water splitting
 • Photochemical or photoelectrochemical CO2 reduction (including combined CO2 capture and conversion for instance)
 • Development of new photoactive systems if related to the general call topic
 • Reaction engineering, engineering of photoreactors and related multiscale-multiphysics approaches
 • Molecular model systems capable of direct conversion, e.g. for mechanistic studies
 • Photocatalytic conversion of organic substrates using O2, H2O and CO2 without sacrificial electron donor/acceptor

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień doktora.

Sposób składania wniosków:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W czerwcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals.

Nabór wniosków odbywa się poprzez system „elan” niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Sposób i termin składania wniosków:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

 • Etap I: Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system „elan” w DFG. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.
  • Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie “elan”: 29 października 2021 r. (23:59 CET).
 • Etap II: Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system „elan” w DFG.
  • Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie “elan”: 2 maja 2022 r. (23:59 CEST)

   Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być spójne. Wspólny wniosek pełny (full proposal) załącza się do wniosku krajowego. Załączony wspólny wniosek pełny (full proposal) musi być tożsamy z treścią wspólnego wniosku pełnego (full proposal), złożonego w systemie „elan” w DFG.

  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r. (15:00 CEST)

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system „elan” w DFG są dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system ZSUN/OSF w NCN są dostępne tutaj.

UWAGA: niezłożenie w terminie wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF pomimo złożenia wspólnego wniosku pełnego (full proposal) w systemie „elan” w DFG skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

Więcej informacji:

Narodowe Centrum Nauki

Guidelines how to submit a pre-proposal in "elan"