Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210104

NAWA Preludium Bis 1

Data: 04.01.2021 - 10.12.2024
NAWA Preludium Bis 1

Instytucja ogłaszająca:

NAWA

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz
tel. 12 663 30 05
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel ST

Aleksandra Ryś
tel. 12 663 30 02
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl

Panel NZ

Marek Plewa
tel. 12 663 30 03
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

 

Przedmiot konkursu:

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 .

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Do kogo skierowany:

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1.

Aby złożyć wniosek należy:

1) dokonać rejestracji w Systemie teleinformatycznym agencji dostępnym na stronie internetowej   

2) wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego agencji wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Więcej informacji:

NAWA - ogłoszenie o konkursie