Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

System POL-on

Główne zastosowania Systemu to ocena parametryczna jednostek naukowych, dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS, wsparcie procesów sprawozdawczych szkół wyższych i jednostek naukowych, weryfikacja prac dyplomowych, wspomaganie oceny jakości kształcenia, dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców oraz wspomaganie podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego i nauki.

Najważniejszymi obszarami tematycznymi systemu POL-on są:

  1. Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  2. Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
  3. Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 
  4. Ogólnopolski wykaz studentów
  5. Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  6. Sprawozdawczość uczelni
  7. Wykaz działalności upowszechniających naukę
  8. Rejestry projektów naukowych, nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  9. Wykaz patentów i dokonań
  10. Ankieta jednostki

Źródło

Projekty naukowe w systemie POL-on