Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

List intencyjny w zakresie rozwoju elektrochemicznego magazynowania energii. Współpraca pomiędzy spółkami skarbu państwa i polskimi uczelniami

List intencyjny w zakresie rozwoju elektrochemicznego magazynowania energii. Współpraca pomiędzy spółkami skarbu państwa i polskimi uczelniami

W dniu 29 maja 2023 r. pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii.
List podpisali przedstawiciele spółek skarbu państwa (PKN Orlen S.A., Grupy Azoty S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz wybranych uczelni (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego).

Wiceminister klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio, poinformował, że podpisanie listu intencyjnego pomiędzy spółkami skarbu państwa a polskimi uczelniami ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia transformacji energetycznej. Współpraca umożliwi budowę fabryki ogniw jonowych do magazynowania energii w magazynach prosumenckich, jak i wielkoskalowych. Ogniwa mają powstać w oparciu o polską technologię i krajowe surowce. Dodatkowo, podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój technologii elektrochemicznego magazynowania energii, dążąc do uniezależnienia się od rynków azjatyckich.
"Potencjał naukowo-badawczy, ale również wiedza o ogniwach, nad którymi będziemy dalej pracować, jest zgromadzona w tych rękach. (...)Magazynowanie energii to jeden z ważniejszych obszarów transformacji energetycznej i bardzo trudny do zagospodarowania" - ocenił Piotr Dziadzio.
Wiceminister Piotr Dziadzio podkreślił, że "naszym celem jest wykorzystanie dostępnego krajowego potencjału surowcowego do budowy ogniw, jak i magazynów energii. Realizujemy tym samym zadania wynikające z Polityki Energetycznej Państwa i Polityki Surowcowej Państwa. Rozwój technologii magazynowania energii to konieczność dla sprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce i dalszego dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej". 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych, prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, zwrócił uwagę, "że w dobie wyczerpujących się zasobów surowców energetycznych, zmieniającego się klimatu i ostatnio przerwanych łańcuchów dostaw, trzeba poszukiwać nowych rozwiązań, żeby zabezpieczyć cywilizację na przyszłość. Z tej symbiozy pomiędzy światem akademickim (...) a biznesem może wyrosnąć nowe rozwiązanie - będziemy w stanie zabezpieczyć się pod kątem magazynowania energii, bazując na naszych naturalnych surowcach dostępnych w kraju, ale też bazując na technologii, którą rozwiniemy - jestem przekonany - w laboratoriach naszych uczelni".
Zaznaczył, że opracowanie technologii to nie wszystko; istotne jest kształcenie kadr na przyszłość, co też jest ogromnym wyzwaniem dla tej branży energetycznej.

Photogallery
Recommended
Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Logo MEiN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia MEIN dla wybitnych, młodych naukowców