Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego START 2023

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego START 2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 28 stypendiów. Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), Politechnika Warszawska (11 stypendystów), Politechnika Wrocławska (8 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (7 stypendystów).

Wśród laureatów konkursu w programie START 2023 z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się:

  • Ewelina Bik, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
  • Krystian Chudzik, Wydział Chemii,
  • Łukasz Chyla, Wydział Prawa i Administracji,
  • Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS,
  • Anna Potoczek, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii,
  • Maciej Próchnicki, Wydział Prawa i Administracji,
  • Stanisław Szufa, Wydział Matematyki i Informatyki.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wśród nagrodzonych znalazła się mgr Danuta Liberda, z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy laureatkom i laureatom! Więcej informacji na temat konkursu na stronie Fundacji.

 
 
 
 
 
 
Recommended
Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Otwarcie naboru w konkursie o stypendium START

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Sieć DIGI+ poszukuje ekspertów do oceny wniosków na projekty szkoleniowo-badawcze

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Zaproszenie do dołączenia do grona ekspertów NCBiR

Logo MEiN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia MEIN dla wybitnych, młodych naukowców