Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 rozstrzygnięte

Konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 rozstrzygnięte

MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11 zostały ogłoszone w czerwcu 2021 roku. W obu konkursach złożono łącznie 455 wniosków. Zgodnie z informacjami na stronie Narodowego Centrum Nauki do finansowania zakwalifikowane zostały 93 projekty na łączną kwotę niemal 236 mln złotych. Łączny wskaźnik sukcesu liczbowego wyniósł 20,44%.

Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowczyń i naukowców, zaś konkurs SONATA skierowany jest do naukowców, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy. Można w nich otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie MAESTRO 13 otrzymali dofinansowanie aż 3 wniosków z pośród 9 zakwalifikowanych do finansowania wniosków w konkursie.

Zwycięskie projekty poprowadzą:

 • prof. dr hab. Bartosz Paweł Brożek z Wydziału Prawa i Administracji;
 • prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET); 
 • prof. dr hab. Paweł Artur Moskal z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; 

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO 13.

SONATA BIS to konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu. Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W 11. edycji wyróżniono 84 wnioski na łączą kwotę ponad 202 mln złotych. Liczbowy wskaźnik sukcesu dla konkursu SONATA BIS 11 wyniósł 22%.

Uniwersytet Jagielloński otrzymał dofinansowanie dla 12 projektów na 44 skierowane do finansowania wnioski:

 • dr Renate Rutiku, Wydział Filozoficzny;
 • dr Paweł Marcin Strojny, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • dr hab. Agnieszka Małgorzata Rak, Wydział Biologii;
 • dr Mirosław Książek, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 • dr Marcin Paweł Zagórski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 • dr Łukasz Dariusz Skalniak, Wydział Chemii;
 • dr Andrzej Grzesik, Wydział Matematyki i Informatyki;
 • dr Dariusz Wojciech Szczepanik, Wydział Chemii;
 • dr Dagmara Rozpedzik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Mario Rainer Flory, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Chunshan Lin, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Pełna lista wniosków zaklalifikownaych do finansowania w ramach konkursu SONATA BIS 11.

Recommended
NAWA competition for joint Polish-Ukrainian and Polish-German projects resolved
NAWA competition for joint Polish-Ukrainian and Polish-German projects resolved
zdjęcie biblioteki
Three Jagiellonian University scientists awarded the Prime Minister's Prize
The NAWA PHC Polonium competition has been concluded. The winner is a scientist from the Jagiellonian University.
The NAWA PHC Polonium competition has been concluded. The winner is a scientist from the Jagiellonian University.
Logo MEiN
[WAŻNE] Informacja dla osób składających wnioski o stypendium MEiN