Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

February 2021

20210208
Previous week
Next week

[zakończony] Dyplomacja publiczna 2021

Date: 08.02.2021 - 01.03.2021
[zakończony] Dyplomacja publiczna 2021

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Spraw Zagranicznych konkursu ofert pn. „Dyplomacja publiczna 2021”, w ramach którego Uniwersytet może złożyć tylko jeden wniosek z jednego obszaru tematycznego oraz krótkim czasem na przygotowanie wniosków, bardzo prosimy o przesłanie wstępnie deklaracji udziału w konkursie do dnia 19.02.2021 r. na adres: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w zakresie dyplomacji publicznej, w poniższych obszarach:

- Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

- Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej

- Dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 r. należy zrealizować w terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. Wskazana jest współpraca z partnerem zagranicznym. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 120 000,00 PLN.

Termin składania wniosku:

Z uwagi na fakt że termin składania ofert upływa 1 marca 2021 r., a zgłoszony projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru tematycznego i więcej niż jednego celu w ramach obszaru, w celu skoordynowania procesu aplikowania, bardzo prosimy o przesłanie wstępnie deklaracji udziału w konkursie do dnia 19.02.2021 r. na adres: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-pn-dyplomacja-publiczna-2021