Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

W dniu 22 lutego 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 235).

Na podstawie tego rozporządzenia zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, która od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 9370 zł. W związku ze wzrostem wysokości ww. wynagrodzenia wzrasta wysokość wynagrodzeń za czynności w postępowaniach awansowych.  

 

Szczegóły: Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 235

Informacja o kwotach wynagrodzeń jest dostępna na stronie Centrum Spraw Osobowych

Polecamy również
Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Deadline

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim