Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Centrum Wsparcia Nauki informuje, że Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 listopada 2023 roku podjął uchwałę nr 68/XI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 51/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 

Uchwała wprowadza m.in. zmianę w zakresie ujednolicenia terminu, o którym mowa w § 30 ust. 7 Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. wprowadzenie jednego terminu nieodpłatnego przeprowadzenia postępowania, jeżeli wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnych i komisji doktorskiej wraz z dokumentacją zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2024 r.
 

Szczegóły: Uchwała Senatu - Biuletyn Informacji Publicznej - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Polecamy również
Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Deadline

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim