Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Centrum Wsparcia Nauki informuje, że zgodnie z art. 12 pkt 1) Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw termin zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. został przedłużony o jeden rok. W świetle powyższych przepisów zamknięciu z mocy prawa podlegają przewody niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Szczegóły: Dziennik Ustaw 2023 poz. 1672

Polecamy również
Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim