Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowe rady dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na mocy decyzji Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytet Jagielloński uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa oraz w dyscyplinie polonistyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe.

Dyscypliny, w których Uniwersytet Jagielloński uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, zostały wyodrębnione w klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych ogłoszonych rozporządzeniem MEiN z dnia 11 października 2022 roku.
 

Tym samym na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały utworzone trzy nowe rady dyscyplin:

  • Rada Dyscypliny Etnologia i antropologia kulturowa,
  • Rada Dyscypliny Polonistyka,
  • Rada Dyscypliny Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegóły: Komunikat Rektora UJ w sprawie wykazu rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Polecamy również
Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Deadline

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.