Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady dyscyplin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Procedura postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Centrum Wsparcia Nauki informuje, że w związku z nowelizacją z dnia 13 stycznia 2023 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 31 maja 2023 roku podjął uchwałę nr 51/V/2023 w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r. z trzema wyjątkami, które wchodzą w życie od dnia 1 października 2023 r.

Jednocześnie traci moc uchwała nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.).
 

Szczegóły: Procedura postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

 

Polecamy również
Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Opłaty za egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości wynagrodzeń w postępowaniach awansowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Aktualizacja Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na UJ

Deadline

Przedłużenie terminu zamknięcia przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.