Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210901

Nowe technologie w zakresie energii - ZAKOŃCZONY

Data: 01.09.2021 - 12.01.2022
Nowe technologie w zakresie energii - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń, 
tel. 12 663 38 34,
pawel.mon@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel programu:

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

  • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),
  • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),
  • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Forma składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 01 września 2021 r.).

Termin składania wniosków:

System będzie aktywny od 1 września do 30 listopada 2021 r. do godziny 16:00. wydłużeniu terminu na składanie wniosków do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 16:00.

Więcej informacji:

Ogłoszenie NCBiR