Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określa Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Realizacja projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 129 z 10 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzaniu personelu w projektach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strefa Projektów

Z przyjemnością informujemy, że został wdrożony pierwszy moduł kompleksowego systemu IT „Strefa Projektów UJ” obejmujący elektroniczny obieg formularzy zgłoszenia, formularzy rejestracji projektu, a także formularzy VAT. Celem systemu IT „Strefa Projektów UJ”, opracowywanego przez CWN, jest uproszczenie całościowego procesu zarządzania projektami od momentu złożenia wniosku do momentu rozliczenia projektu. Wprowadzenie systemu usprawni obieg dokumentacji projektowej oraz komunikację jednostek administracyjnych z kierownikiem projektu. Wszelkie dokumenty dotyczące projektu będą zlokalizowane w jednym systemie a ich elektroniczny obieg w wyraźny sposób skróci czas ich procedowania. Dodatkowo system „Strefa Projektów UJ” będzie powiązany z aplikacją mobilną co ułatwi dostęp do dokumentacji projektu i ścieżki obiegu dokumentów.

Zapraszamy na stronę systemu:  Strefa Projektów UJ

Instrukcje:

Rejestracja projektu

Zgłoszenie projektu

Weryfikacja i akceptacja dokumentów w systemie Strefa Projektów UJ

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem CWN, email: cwn@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Windows)

Pliki do pobrania
doc
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
doc
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CWN, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Mac)

Prosimy o wypełnianie załączników przy użyciu aplikacji Adobe Reader
Pliki do pobrania
pdf
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
pdf
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Linux)

Pliki do pobrania
odt
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
odt
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)