Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określa Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Przygotowanie projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 56 z 11 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Zasady określające tryb udzielania pełnomocnictw do kierowania projektem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Załączniki

Pliki do pobrania
doc
Pełnomocnictwo do negocjacji (wypełnia CWN)
doc
Pełnomocnictwo dla kierownika projektu (wypełnia CWN)
doc
Pełnomocnictwo dla kierownika projektu będącego jednocześnie kierownikiem jednostki UJ (wypełnia CWN)
doc
Pełnomocnictwo dalsze (wypełnia CWN)
doc
Pełnomocnictwo dalsze od kierownika projektu będącego jednocześnie kierownikiem jednostki UJ (wypełnia CWN)
doc
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [DOC] (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [ODT] (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [PDF] (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - projekty NCN (dawny załącznik 8, wypełnia CWN)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - projekty NCN (dawny załącznik 8, wypełnia CWN) - wersja PL/EN
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - pozostałe projekty (dawny załącznik 8, wypełnia CWN)
docx
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - pozostałe projekty (dawny załącznik 8, wypełnia CWN) - wersja PL/EN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron