Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220201

MINIATURA 6 - ZAKOŃCZONY

Data: 01.02.2022 - 31.07.2022
MINIATURA 6 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Michał Maleszka,
tel. 12 663 30 06,
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Forma składania wniosków:

Wnioski w konkursie MINIATURA 5 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Warto jednak przygotować je jak najwcześniej, ponieważ środki są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Regulacje wewnętrzne:

PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania planu zarządzania danymi: https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

Więcej informacji:

Informacja CWN

NCN